UVOD

Za normálních okolností strom člověka několikrát přežije. Krása lípy, kterou kdysi zasadil některý z mých předků před svůj statek, teprve nyní - po dvou stech letech, naplno vyzní a nechá naše oko, unavené šedí a strohostí panelů, betonu a asfaltu, odpočinout při pohledu na svůj mohutný kmen a košatou korunu. Pokud nás krása starých stromů uchvátila natolik, že jsme začali pěstovat bonsaje, zřejmě nedosáhneme tohoto stavu. Chybami nebo nedostatečnou péčí přicházíme o bonsai dříve, než se vlastně kvalitní bonsají stane. Chtěl bych pomocí této knížky přispět k tomu, že se vysokého věku dožije více těch, krásných rostlin, kterým mnozí z nás zasvětili všechen svůj volny čas. Na následujících stránkách bych se s Vámi chtěl podělit o zkušenosti, jakou péči věnovat bonsajím v jednotlivých měsících roku. Budu nesmírně rád, pokud Vám tato kniha pomůže a poradí, co je třeba právě v tuto chvíli vykonat nebo čeho se v daném období vyvarovat. Při práci se však více než kalendářem řiďte faktickým stavem v přírodě - rašením, vyzráváním letorostů, dobou květu i zralostí plodů a přípravy rostlin k přezimování. Nesmíme zapomenout, že toto vše je závislé na nadmořské výšce, expozici, na vývoji počasí v daném roce a mnoha dalších faktorech. Pro doplnění mých informací budu vděčný za Vaše postřehy a vlastní poznatky.  

Mnoho úspěchů v pěstování přeje  
Petr Říha  

../../../img/cara.gif
 
[Rok s bonsají] [Úvod]
[Leden] [Únor] [Březen] [Duben] [Květen] [Červen] [Červenec] [Srpen] [Září] [Říjen] [Listopad] [Prosinec]