CERVENEC

Nastává doba dovolených. Své stromky svěřujeme sousedům nebo "matce přírodě" a opouštíme je. S některými se pak již nikdy nesetkáme, neboť uschnou. V lepším případě stěhují pěstitelé své stromky na dovolenou s sebou a potom na chatě či chalupě mají konečně dostatek času se jim věnovat.   

1) Získávání a přesazování rostlin

V létě bychom se měli těmto pracem zcela vyhnout. Jediné, co můžeme dělat, jsou přípravné práce v případě, že objevíme v přírodě zajímavý stromek, který chceme získat. Rýčem nebo motykou okolo stromku vykopeme příkop o průměru uvažované koruny budoucí bonsaje. Kořenový bal v žádném případě neporušujeme a nenadzvedáváme. Vykopaný příkop vyplníme hrabankou nebo listím s původní zemí. Povrch zakryjeme starým listím a humusem, čímž zabráníme př1išnému vysychání. Do podzimu či případně do jara vytvoří stromek bohatší kořenový systém, který má větší schopnost zásobovat vyzvednutou rostlinu dostatkem vody. Zároveň můžeme odstranit největší větve, které jsou z dalšího pěstebního hlediska na stromku nežádoucí. Tím i snížíme výpar z rostliny a ta lépe přežije redukci kořenového systému.   

2) Rozmnožování a roubování

Maximum naší pozornosti v tomto období je třeba věnovat řízkům, které jsme v minulém měsíci umístili do svých množáren. Udržování vysoké vzdušné i přiměřené půdní vlhkosti a sledování zdravotního stavu je základem této péče.   
Od poloviny července nastává druhé období, kdy můžeme zušlechtit svá "pláňata" pěstovaná v miskách, či doplnit větev na místo, kde chybí. Při naočkování či naroubování vhodné dřeviny, dostaneme kvetoucí a plodící bonsai. Nejprve se pustíme do javorů, pak přijdou na radu další dřeviny.   

3) Tvarování

Stále pokračujeme v zaštipování listnatých dřevin. Pokud je to při množství našich bonsají technicky a hlavně časově nezvládnutelné, měli bychom nové výhony alespoň ostříhat systémem "živý plot". Nedodržíme sice přesně stanoveny počet listů, ale získáme pěkný celistvý tvar koruny a uděláme rozhodně méně škody, než když necháme letorosty přerůst a zesílit. V červenci končíme se zaštipováním vrb, jinak dojde v zimním období k hlubokému namrzání větví.  
Od poloviny měsíce se můžeme pustit i do prostříhávání jehličnanů.  
Tam, kde jsme na jaře přistoupili k tvarování drátem, kontrolujeme, zda při letních tloušťkových přírůstech, které v tomto měsíci jíž pomalu končí, nedochází k zaboření drátů do kůry a tím i k poškození vzhledu bonsaje. Nové větve již drátem netvarujeme, maximálně můžeme provést jen další přihnutí větví již "zdrátovaných".   

4) Hnojení

Stále ještě můžeme pokračovat v přihnojování bonsají tekutými plnosložkovými hnojivy (Vegaflor, Floren aj.) ředěnými nejlépe dešťovou vodou v doporučených koncentracích (max. 0,2%). Musíme však již pamatovat na to, že červenec by měl být posledním měsícem, kdy hnojíme. V opačném případě neposkytneme stromku dostatek času na vyzrání dřeva a v zimním období dojde k namrzání větví. Z tohoto důvodu přecházíme v červenci spíše na draselná a fosforečná hnojiva, která podpoří vyzrávání dřeva a vývoj květních pupenů pro příští rok.   

5) Ochrana před škůdci

Také v červenci trvá nebezpečí nákazy padlím. Stromky ošetřujeme sirnatými přípravky ihned, jakmile se objeví první příznaky choroby.   
Při suchém a teplém počasí se zase vyskytují ve větší míře mšice a jiní hmyzí škůdci.   

6) Umístění

Pro červenec platí v plné míře to, co platilo v červnu a to, co bude platit ještě v srpnu - ochrana rostlin před přílišným vysycháním a před spalujícími slunečními paprsky.  
Jedním z vhodných způsobů je umístění i venkovních bonsají v interiéru. Tomuto bychom se však měli vyhnout v jarním období, kdy se rostlina musí aklimatizovat na dané stanovištní podmínky (doma by zchoulostivěla) a na podzim, kdy se rostliny připravují na přezimování. Nyní v létě je však tento způsob prakticky neškodný. Rostliny umístěné v bytě na vhodných místech, kde mají dostatek světla a kde vynikne jejich krása, obměňujeme zhruba po l4ti dnech. Rostlinu vyneseme z bytu, umístíme na týden do polostínu, aby si opět postupně zvykla na přímé sluneční paprsky.  
 
../../../img/cara.gif
 
[Rok s bonsají] [Úvod]
[Leden] [Únor] [Březen] [Duben] [Květen] [Červen] [Červenec] [Srpen] [Září] [Říjen] [Listopad] [Prosinec]