SRPEN

Léto vrcholí, dny jsou stále dlouhé teplé a ve společnosti bonsají můžeme trávit spoustu času. Známe na nich ji každý lísteček a protože v tomto měsíci prakticky ukončí svůj růst, přemýšlíme již o jejich podobě v příštím roce - o tom, co na jejich tvaru ještě "opravíme" a vylepšíme.   

1) Získávání a přesazování rostlin

V první polovině měsíce platí stejná omezení činnosti jako v červenci. Aktivní začínáme být až koncem srpna, kdy můžeme začít s vyzvedáváním připravených dřevin z jara nebo z loňského léta (okopané s přerušenými kořeny v průměru koruny budoucí bonsaje). Jako první vyzvedáváme borovice, přičemž dbáme na to, aby měly již alespoň částečně vyzrálé letorosty.  
V druhé polovině srpna můžeme již započít s přesazováním jehličnanu a stále zelených listnáčů. Jako první jsou opět na řadě borovice. Pak postupujeme podle vyzrávání letorostů.   

2) Rozmnožování a roubování

V srpnu přistupujeme k řezání jehličnatých řízků a řízků ze stále zelených listnatých dřevin. Zakořeňujeme je ve studené množárně venku nebo v příruční množárně pod sklem.  
V druhé polovině měsíce (a až do půli září) můžeme roubovat některé listnaté dřeviny (jabloně, slivoně, višně aj.). Velmi důležité je, aby byl roub vyzrálý a měl vyvinutá očka. Roub odlistíme (odstraníme i palisty) a ponecháme jen 1 cm dlouhé řapíky. Roubujeme při dostatku mízy za kůru nebo družením. Roub je nejlepší zakrátit na čtyři očka. Pod místem roubování ponecháme tažné větévky, i když se nám na bonsai z estetických důvodů nebudou hodit. Rány dokonale ošetříme např. štěpařským voskem a nepozapomeneme ani na řez na vrcholu roubu. Za teplého letního počasí je nebezpečí rychlého vysychám roubů a tak je lepší, pokud můžeme naroubovanou část rostliny vsunout do mikrotenového sáčku. Tažné větévky nám zajistí dostatečnou asimilační plochu pro potřebné množství zásobních látek. Rouby brzy a dobře srůstají s podnoží, vyraší však až příští rok na jaře.  
V srpnu je rovněž vhodné období k přesazení semenáčku a řízků z loňského roku. Do zimy mají ještě dost času zakořenit.   

3) Tvarování

Do poloviny srpna můžeme zaštipovat a prořezávat všechny listnaté dřeviny. Pokud tyto práce provádíme i později; neposkytneme rostlinám dostatek času na vyzrání, neboť i nadále tvoří nové výhony. Tyto však by nestačily vyzrát a byly by poškozeny prvními zimními mrazy.  
Rovněž u jehličnanů můžeme ještě nyní poopravit tvar koruny a větví. Většina dvoujehličnatých borovic ještě nyní po zakrácení vytvoří pupeny a tak odstraňujeme rušivé letošní výhony až na 3-4 mm část. Rovněž ostatní konifery (jalovce, cypřiše, zeravy atd.) můžeme nyní ještě naposledy zaštípat.  
U nově získaných borovic provádíme právě nyní v srpnu a začátkem září základní řez.  
Pokud zahrnujeme i redukci množství plodů na bonsajích do tvarování, je třeba nyní již opravdu zodpovědně redukovat počet plodů na stromku. Pokud je na bonsaji příliš mnoho plodů, je rostlina příliš vyčerpávána a v zimním období ji pak nezbyde dostatek zásobních látek na přežití. Vím, ze je to pro každého z nás těžké, ale na bonsaji ponechávejme maximálně jednu třetinu vytvořených plodů.   
Kontrolujeme stav větví tvarovaných drátem. Koncem srpna končí tloušťkový přírůst a tento stav se již výrazně nezmění. V případě zaříznutí drátu do kůry smyčky přerušíme a drát sejmeme. Jelikož je větev zvyklá na fixování, můžeme ještě i nyní provést opravu, ale lepši bude nechat stromek odpočinout a větev upravit až v jarním období.   

4) Hnojení

Pokud hnojíme, musíme nyní na konci léta podpořit vyzrávání letorostů. Měníme tedy skladbu hnojiva a na úkor dusíkatých hnojiv (dusík podporuje růst zelené hmoty) preferujeme i nadále hnojiva draselná a fosforečná. Koncem měsíce hnojení zcela omezíme.   

5) Ochrana před škůdci

I koncem léta pokračujeme nadále v ochraně stromků před škůdci, z nichž stále mohou být nejnepříjemnějšími mšice a svilušky.   

6) Umístění

I srpen je měsíc, kdy musíme věnovat značnou pozornost zálivce. Stále trvají vysoké teploty s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí. Navíc již nyní není vhodné chránit rostliny před slunečními paprsky, neboť pomáhají k lepšímu vyzrávání letorostů a tvorbě záložních látek na zimu.  
 
../../../img/cara.gif
 
[Rok s bonsají] [Úvod]
[Leden] [Únor] [Březen] [Duben] [Květen] [Červen] [Červenec] [Srpen] [Září] [Říjen] [Listopad] [Prosinec]